Watter vakke kan n goutie kies

*EEN UITE ELKE AFDELING

LET WEL :

Leerders wat Rekenaartoepassingstegnologie neem betaal R300,00 per jaar addisioneel om die vak te neem.
Leerders wat Verbruikerstudie neem moet R350,00 per jaar betaal vir die aankoop van bestanddele.
Leerders wat IGO neem moet R350,00 per jaar betaal. Musiek as vak betaal addisionele fooie per kwartaal.
Benewens bogenoemde vakke kan Inligtingstegnologie en Musiek as agtste vak (onderworpe aan keuring en sekere
voorwaardes) geneem word.
Vir alle agtste en/of meer vakke, moet ‘n addisionele bedrag van R800 per jaar per vak betaal word.

Vakkeuses is onderhewig aan departementele rasionalisasie.